Реєстрація кредитної спілки - КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР "ФІНАНСИСТ"

79035, м.Львів, вул. Кримська, 28
тел.: 097-955-54-53, 063-593-66-88
e-mail: finansyst.ua@gmail.com
фінанси, консалтинг, страхування
Перейти до вмісту

Головне меню:

Реєстрація кредитної спілки

Послуги

   Консалтинговий центр «ФІНАНСИСТ» надасть Вам необхідну допомогу у реєстрації Кредитної спілки, отриманні Свідоцтва про реєстрацію Кредитної спілки у Державному реєстрі фінансових установ та отриманні необхідних для роботи Кредитної спілки Ліцензій.


   Кредитна спілка - неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб їх членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
   За своєю суттю кредитна спілка є формою самоорганізації людей, які, об'єднавшись, створюють для себе можливість задоволення своїх потреб у фінансовій сфері.
   Поняття неприбутковості кредитної спілки полягає в тому, що її діяльність спрямована не на отримання прибутку, а на надання певних фінансових послуг своїм членам.
   Кредитні спілки можуть здійснювати тільки ті види діяльності, які передбачені в Законі України «Про кредитні спілки».
   Кредитні спілки згідно свого статуту і в рамках зазначеного Закону:
• Приймають вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;
• Надають кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості;
• Залучають на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки;
• Виступають поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;
• Розміщують тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, що мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці;
• Залучають на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаних кредитних спілок, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням уповноваженого органу;
• Надають кредити іншим кредитним спілкам;
• Виступають членами платіжних систем;
• Оплачують за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого їм кредиту;
• Здійснюють благодійну діяльність за рахунок коштів, спеціально створених для цього фондів.
   У Кредитній спілці не формується статутний фонд.
   Кредитна спілка не займається ніякою іншою господарською діяльністю крім надання фінансових послуг своїм членам.
   Діяльність кредитних спілок регулюється Законом України «Про кредитні спілки» та Розпорядженнями Держфінпослуг та Нацкомфінпослуг України.

   Послідовність створення кредитної спілки:
   Крок 1. Проведення установчих зборів.
   Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів, які проводяться при наявності не менше 50 осіб, які можуть бути в подальшому членами кредитної спілки.
   При проведенні Установчих зборів, засновники кредитної спілки приймають рішення з наступних питань:
• Рішення Установчих зборів оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем зборів. За ці рішення повинні проголосувати не менше 50 осіб, які беруть участь у зборах;
• Затверджують статут кредитної спілки і текст засновницької угоди;
• Обирають органи управління Кредитної спілки;
• Призначають уповноважених осіб для проведення державної реєстрації Ередитної спілки;
• Вирішують інші питання, пов'язані зі створенням Кредитної спілки;
• Складають реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (список засновників). Крім ПІБ учасників у реєстрі вказуються паспортні дані учасників.

   Крок 2. Державна реєстрація кредитної спілки.
   Проведення державної реєстрації, як юридичної особи та отримання Витягу з державного реєстру.

   Крок 3. Отримання статусу фінансової установи.
   Кредитна спілка має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, які зазначені в її статуті, у порядку, встановленому для кредитної спілки законодавством, тільки після внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ та отримання Свідоцтва. Внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ здійснює Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

   Крок 4. Ліцензування Кредитної спілки.
   Слід зазначити, що ліцензуванню підлягають такі види фінансових послуг:
• Діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
• Діяльність кредитної спілки з надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
   Органом ліцензування діяльності кредитних спілок є Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
   Термін дії ліцензії - три роки, а при повторній видачі ліцензії, якщо до ліцензіата протягом попереднього терміну дії ліцензії не застосовувалися заходи впливу, - 5 років. Якщо до ліцензіата були застосовані заходи впливу, повторно ліцензія видається строком на 3 роки.
   Для залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, використання таких коштів для надання їм кредитів, кредитна спілка зобов'язана отримати ліцензію на здійснення діяльності по залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
   Для надання фінансових кредитів за рахунок залучення коштів (кредитів банків, коштів інших установ та організацій) кредитна спілка зобов'язана отримати ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучення коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
   Діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок капіталу кредитної спілки, а також коштів об'єднаних кредитних спілок, залучення кредитною спілкою, що є їх членом, та коштів спільних фінансових фондів асоціацій кредитних спілок, утворення їх членами, не потребує отримання ліцензії.
   Вимоги до Кредитної спілки:
• Організаційно-правова форма кредитної спілки повинна бути визначена як - кредитна спілка.
• Програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання кредитних спілок, пов'язане з наданням фінансових послуг, повинні відповідати вимогам контролюючих органів;
• Кредитна спілка повинна мати окреме приміщення з обмеженим доступом та сейф для зберігання грошових коштів і документів, що виключає їх викрадення (пошкодження), необхідні засоби безпеки, включаючи охоронну сигналізацію та / або відповідну охорону, а також мати інше спеціальне технічне обладнання, що відноситься до надання фінансових послуг, перелік і вимоги до якого встановлюються Нацкомфінпослуг України.
• Статут та порядок створення органів управління кредитної спілки повинні відповідати вимогам законодавства, зокрема Закону України "Про кредитні спілки";
• Внутрішні положення кредитної спілки повинні відповідати вимогам чинного законодавства.
• Керівник та головний бухгалтер спілки повинні мати свідоцтва про проходження відповідних навчань та підвищення кваліфікації для керівників головних бухгалтерів фінансових установ (кредитних спілок).
• Призначити працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу у кредитній спілці.

   З метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності кредитна спілка протягом трьох місяців з дня державної реєстрації зобов'язана розробити та затвердити відповідно до встановлених вимог наступні внутрішні положення:
   1. Положення про діяльність органів управління кредитної спілки, а саме:
а) Положення про спостережну раду;
б) Положення про ревізійну комісію;
в) Положення про кредитний комітет;
г) Положення про правління;
г) Положення про інші органи управління (у разі наявності).
   2. Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ (філію, відділення - у разі наявності).
   3. Положення про документообіг.
   4. Положення про фінансові послуги.
   5. Положення про фінансове управління.

   Наведень перелік внутрішніх положення не є вичерпним. Кредитна спілка може затверджувати інші положення, що регулюють окремі аспекти її діяльності відповідно до законодавства та Статуту.

  Консалтинговий центр «ФІНАНСИСТ» має великий практичний досвід у реєстрації Кредитних спілок, а тому якісно та швидко розробить для Вас всі необхідні документи для відкриття Кредитної спілки.

Звертайтеся, ми допоможемо Вам зареєструвати Кредитну спілку!

 
79035, м.Львів, вул. Кримська, 28
тел.: 097-955-54-53, 063-593-66-88
Назад до вмісту | Назад до головного меню