Реєстрація фінансової компанії - КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР "ФІНАНСИСТ"

79035, м.Львів, вул. Кримська, 28
тел.: 097-955-54-53, 063-593-66-88
e-mail: finansyst.ua@gmail.com
фінанси, консалтинг, страхування
Перейти до вмісту

Головне меню:

Реєстрація фінансової компанії

Послуги
   Ви бажаєте зареєструвати Фінансову компанію ?

   Консалтинговий центр «ФІНАНСИСТ» надасть Вам необхідну допомогу у реєстрації Фінансових компаній, отриманні Свідоцтва про реєстрацію Фінансової компанії в Державному реєстрі фінансових установ та отриманні необхідних для роботи Фінансової компанії Ліцензій.

   Реєстрація Фінансової компанії проводиться згідно вимог чинного законодавства України з врахуванням положень Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг».

   Крок 1. Проведення установчих зборів.
   При проведенні Установчих зборів, засновники юридичної особи (майбутньої фінансової установи) приймають рішення з наступних питань:
• Рішення Установчих зборів оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем зборів.
• Затверджують статут і текст засновницької угоди;
• Обирають органи управління;
• Призначають уповноважених осіб для проведення державної реєстрації;

   Крок 2. Державна реєстрація юридичної особи.
   Проведення державної реєстрації, як юридичної особи та отримання Витягу з державного реєстру.

   Крок 3. Отримання статусу фінансової установи.
   Для внесення в реєстр фінансових установ, Фінансова компанія повинна відповідати таким вимогам - на дату подання мати власний капітал у розмірі:
- не менше ніж 3 млн грн для заявників, які планують надавати один вид фінансових послуг;
- не менше ніж 5 млн грн для заявників, які планують надавати два та більше видів фінансових послуг.
   У разі внесення фінансової компанії до Реєстру Нацкомфінпослуг оформлює та видає заявнику додаток до Свідоцтва встановленої форми.
   У додаток до Свідоцтва відповідно до встановлених законодавством обмежень на суміщення діяльності з надання певних видів фінансових послуг Нацкомфінпослуг вносить такі види послуг:
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- фінансовий лізинг;
- факторинг;
- надання поручительств;
- надання гарантій;
- надання позик;
- залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
- операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів.
   Після отримання Свідоцтва та додатка до нього фінансова компанія має право надавати виключно ті фінансові послуги, які зазначені в додатку до Свідоцтва та надання яких не потребує отримання відповідного дозволу/ліцензії.

   Консалтинговий центр «ФІНАНСИСТ» має великий практичний досвід у реєстрації Фінансових компаній та їх відокремлених підрозділів, а тому якісно та швидко розробить для Вас всі необхідні документи для відкриття Фінансової компанії.

   Звертайтеся, ми допоможемо Вам зареєструвати Фінансову компанію !

 
79035, м.Львів, вул. Кримська, 28
тел.: 097-955-54-53, 063-593-66-88
Назад до вмісту | Назад до головного меню