Реєстрація ломбарду - КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР "ФІНАНСИСТ"

79035, м.Львів, вул. Кримська, 28
тел.: 097-955-54-53, 063-593-66-88
e-mail: finansyst.ua@gmail.com
фінанси, консалтинг, страхування
Перейти до вмісту

Головне меню:

Реєстрація ломбарду

Послуги
   Ви бажаєте зареєструвати Ломбард ?

   Консалтинговий центр «ФІНАНСИСТ» надасть Вам необхідну допомогу у реєстрації Ломбарду, отриманні Свідоцтва про реєстрацію Ломбарду в Державному реєстрі фінансових установ та отриманні необхідних для роботи Ломбарду Ліцензій.

   Ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду. Залучені кошти ломбарду - це кошти, отримані на зворотній основі від фізичних осіб - учасників ломбарду, юридичних осіб, та кошти, отримані від кредитних установ за кредитними договорами.

   Послуги ломбарду згідно чинного законодавства поділяються на основні та супутні.

   До основних послуг ломбарду належать:
• надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
• надання фінансових кредитів за рахунок притягнутих коштів.
   Діяльність ломбардів з надання послуг фінансового кредиту не може сполучатися з наданням інших видів фінансових послуг.

   Супутні послуги ломбарду - послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання.
   До супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено законом, належать:
• оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
• надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
• реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.
Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.

   Кроки створення ломбарду
1. Реєстрація юридичної особи (ломбарду) у формі повного товариства.
2. Внесення ломбарду до Державного реєстру фінансових установ.
3. Отримання ломбардом у Національної комісії що здійснює державне регулювання на ринку фінансових послуг України ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (в разі проведення даного виду діяльності).
4. Внесення в Державний реєстр фінансових установ відокремлених підрозділів ломбарду (в разі створення відокремлених підрозділів).

   Особливості створення ломбарду:
• Ломбард створюється виключно у формі Повного товариства.
• Учасниками (засновниками) Повного товариства можуть бути фізичні особи – підприємці або юридичні особи.
• Найменування ломбарду повинне містити прізвища фізичних осіб або найменування юридичних осіб - учасників товариства.
• У найменуванні повинне бути прописане слово «ломбард» (Наприклад: Повне товариство «Ломбард «Гривна», Петренко І.В. і Компанія»). У роботі ломбард може використовувати скорочену назву (Наприклад: ПТ «Ломбард «Гривна»)
• Всі учасники ломбарду займаються спільною підприємницькою діяльністю й несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях ломбарду всім своїм майном.
• Ломбард має право здійснювати господарську діяльність виключно після внесення про нього інформації у Державний реєстр фінансових установ (набуття статусу фінансової установи), про що видається відповідне Свідоцтво.
• Мінімальний розмір складеного капіталу ломбарду становить 200 000 (двісті тисяч) гривень.
• Ломбард має право проводити господарську діяльність через відокремлені підрозділи – філії або відділення, інформація про які також повинна бути внесена у Державний реєстр фінансових установ.

   Для набуття статусу фінансової установи, ломбард повинен відповідати наступним вимогам:
• Складений капітал ломбарду повинен бути сплачений в повному обсязі виключно в грошовій формі і розміщений на поточному рахунку ломбарду, відкритому в комерційному банку.
• Площа приміщення ломбарду повинна бути не менша 5 м.кв.
• Мати приміщення з обмеженим доступом для зберігання предметів застави.
• Мати спеціальне технічне обладнання.
• Мати облікову та реєструючи систему, яка б відповідала вимогам чинного законодавства.
• Мати затверджені правила надання фінансових та супутніх послуг.
• Керівник та головний бухгалтер ломбарду повинні мати свідоцтва про проходження відповідних навчань та підвищення кваліфікації для керівників головних бухгалтерів фінансових установ (ломбардів).
• Призначити працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу у ломбарді.


   Консалтинговий центр «ФІНАНСИСТ» має великий практичний досвід у реєстрації Ломбардів та їх відокремлених підрозділів, а тому якісно та швидко розробить для Вас всі необхідні документи для відкриття Ломбарду.

   Звертайтеся, ми допоможемо Вам зареєструвати Ломбард !


 
79035, м.Львів, вул. Кримська, 28
тел.: 097-955-54-53, 063-593-66-88
Назад до вмісту | Назад до головного меню